Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus några dagar senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för april månad som skickades ut den 3/6.

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden, riksdagsbeslut m.m

I debatten

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer etc

Företag

Från forskningen

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

  • Parlamentet har i maj månad bl a gett stöd för nytt tillsynssystem för banker inom EU och hårdare regler för gas- och oljeborrning till havs.
  • Europaparlamentets miljöutskott har röstat om nya regler som ska bidra till att minska utsläppen från lätta nyttofordon
  • Parlamentet anser att europavalet  bör hållas i maj, istället för juni, nästa år
  • Kandidater till tjänsten som europeisk ombudsman klara.
  • Förhandlingar om EU:s långtidsbudget tar ny fart
  • EU:s toppmöte handlade om hur energipolitiken kan främja tillväxt och sysselsättning i EU, och skattefusk, då det försvinner runt 1000 miljarder euro per år, vilket
    motsvarar hela EU-budgeten för en sjuårsperiod.

Omvärld – Internationellt

Australien

Bali

Brasilien

Danmark

Finland

Indien

Italien

Norge

Taiwan

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning april 2013Omvärldsspaning september 2013 >>
0