Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för september månad som skickades ut den 2/10.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

I debatten

Från myndigheter och organisationer

Från forskningen

Övrigt

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer och företag

EU

 • Läs om citylogistikrelaterade EU-projekten CITYMOVE och CITYLOG här.
 • Stort handelsöverskott i internationell handel för EU17.
 • Informellt transportministermöte om framtidens europaflyg
 • Det norska EU-nyhetsbrevet ”Samferdselnytt” finner du här.
 • Vill du veta mer om EU statistik? EU:s årsbok har nu kommit. I den kan man bland annat läsa att EU:s hushåll spenderat ungefär 13% av sin konsumtion på transportrelaterade produkter.
 • Det är illa ställt med EU-informationen i Sverige, visar en ny opinionsundersökning. Bara 12 procent, känner sig välinformerade om de beslut som Sverige är med och fattar i EU.
 • Emily O’Reilly har valts till Europeisk ombudsman från den 1 oktober 2013. Emily O’Reilly kommer från Irland där hon nu lämnar uppdraget som nationell ombudsman.

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Australien

Brasilien

Danmark

Finland

Frankrike

Indien

Kina

Nederländerna

Norge

Ryssland

Singapore

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning maj 2013Omvärldsspaning oktober 2013 >>
0