Ni har säkert sett bilder på lastbilsekipage bestående av tre eller flera trailers efter varandra. I Australien kallas dessa för ”road trains” och är en förhållandevis vanlig syn på de vidsträckta vägarna mellan storstäderna på kontinenten.

Ett road train kan väga upp emot 200 ton och vara nästan 55 meter långt. Detta ska jämföras med den svenska maxvikten på 60 ton och längd på 25,25 meter.

Fördelarna med ett extremt långt ekipage är naturligtvis att mängden transportarbete (tonkm) maximeras medan mängden trafikarbete (fordonskm) minimeras. Detta kallas också för Transportekvationen (som jag förklarar här).

Eftersom både ekonomiska och miljömässiga intressen sammanfaller i detta kommer det inte som någon överraskning att det finns aktörer som vill införa road trains även i Sverige. Det finns idag ett projekt med långa timmerfordon och fler tester är på gång.

Men nu verkar det som om verkligheten har sprungit ikapp testerna. En jurist på ett ännu så länge anonymt transportföretag har under det senaste året studerat de svenska lagtexterna noggrant. Och han har hittat en förbluffande möjlighet.

Formellt kan det beskrivas som en icke-komplett exklusion. I vägtrafikförordningen är det reglerat hur långa och hur tunga fordon får vara i Sverige. Där finns även speciella bestämmelser över hur långa utländska fordon som förs in över gränsen får vara. Faktiskt är det så att hela EU har kommit överens om vad som gäller. Till och med angränsande länder utanför EU har skrivit på (till exempel Norge). Regelverket är vattentätt. Nästan.

Vad ingen verkar ha tänkt på är att om ett ekipage från Australien flygs in i Sverige – och därmed inte passerar gränsen landvägen – så gäller inte svenska eller ens europeiska bestämmelser. Ekipaget betraktas i allt väsentligt som australiensisk egendom och enligt internationell praxis gäller även att marken den står på plus 2 meter runtom är australiensiskt territorium. Nu snackar vi!

En chaufför från Australien får alltså lov att köra ekipaget på svensk mark (som ju precis i själva överkörningsögonblicket blir australiensisk mark). Och eftersom fordonet inte befinner sig i Sverige omfattas det inte heller av svenskt regelverk gällande cabotagetrafik.

Redan från och med april månad kommer ett transportföretag att börja trafikera sträckan Göteborg-Stockholm med 50-metersekipage. Och polisen kan inget göra.

På frågan om såpass långa ekipage verkligen går att framföra i Sverige svarar den australiensiske VD:n Joe Kepreel att ”Vi får väl se hur det går med alla rondeller som ni har byggt. I Australien har vi inga sådana hinder på vägen och är de i vägen här så får vi väl helt enkelt göra som vi brukar. Köra på och blunda.”

Logistikfokus återkommer med uppdateringar när dessa dyker upp.

0