Nedan följer en lista på våra skribenter.

Found 33 Members
No available information
The user did not enter a description yet.
Male  /  Sweden
Andreas Hagen är doktorand vid avdelningen för Logistik & Transport på Chalmers. Han arbetar med...
Male  /  Sweden
Rikard Larsson arbetar som Business and Service Developer inom Soft Products på Volvo Technology som...
Female  /  Sweden
Malin Göransson är doktorand på Lunds Tekniska Högskola. Malins forskning fokuserar på intelligenta ...
Female  /  Sweden
Lina Olofzon har precis avslutat sitt examensarbete på Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högsko...
Male  /  Sweden
Klas Örne jobbar som applikationskonsult på Consafe Logistics och har precis avslutat sitt examensar...
Male  /  Sweden
Joakim Kalantari är disputerad inom transport och logistik med fokus på transporteffektivitet, trans...
Male  /  Sweden
Jerker Sjögren är programansvarig för CLOSER, Lindholmen Science Park. CLOSER är den nationella sven...
Male  /  Finland
Jan Holmström är professor i Operations Management och är för närvarande en av tre huvudutredare i e...
Male  /  Sweden
Utbildning: Handelshögskolan Göteborg, Ek.kand. Arbetar vid ECOonline AB Driver tillsammans med Ha...
Male  /  Germany
Günter Prockl är sedan 2009 associate professor i supply chain management vid Copenhagen Business Sc...
Female  /  Sweden
Emma Westerberg arbetar som business developer inom soft products på Volvo Technology som är forskni...

0