En av de lite mer speciella egenskaperna hos en transportverksamhet är att själva tjänsten produceras ute i samhället, på allmän plats i interaktion med tredje man. En lastbil kör vanligtvis i det allmänna vägnätet och samexisterar med allt från privatbilister till fotgängare, dagisbarn och andra fordon. Det finns idag ett stort informationsflöde riktat från infrastrukturen till trafikanterna. Vägskyltar, trafikregler, vägmarkeringar, trafikinformation via radio etc.


Bild: Transportstyrelsen

Detta informationsflöde håller nu på att inte bara digitaliseras utan också bli dubbelriktat. Fordon börjar kommunicera med infrastrukturen på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Trängselskattesystemen är enkla exempel på detta. Fartkamerorna likaså. Fordonet ”sänder” data i form av registreringsnummer till ett system som sedan inleder en transaktion (avgift eller böter).

Det finns naturligtvis flera andra – mycket mer intressanta – applikationer. Taxi- och budbilar utrustas och rapporterar hastighet, position och riktning flera gånger i minuten till infrastrukturägaren. Denna data skapar sedan restidsberäkningar som presenteras online eller på skyltar som information till trafikanter. Nedan visas en feature i navigationssystemet Navigon för iPhone. Telefonen rapporterar till Navigon som sedan använder din information för att hjälpa andra resenärer som ligger efter dig.

För tunga transporter krävs ibland speciella tillstånd för att till exempel få köra över en viss bro. Denna hantering kommer i framtiden att kunna ske helt digitalt i en dialog mellan fordon och infrastruktur.

Ett lite mer generellt problem är att de system som finns för kommunikation mellan infrastruktur och fordon har liten eller ingen relation med de system som finns för kommunikation mellan fordon och transportföretag (som jag beskrev i del 2). För infrastrukturägaren handlar det om trafik, dvs fordon som rör sig i en infrastruktur. För transportföretaget handlar det om transport, dvs fordon som transporterar gods. Skillnaden mellan transport och trafik är fundamental och de IT-system som hittills har funnits på marknaden är mer eller mindre specialiserade inom ett av dessa två områden. I framtiden, däremot, kommer troligtvis flera korskopplingar mellan de två systemtyperna att finnas.

Series Navigation<< Uppkopplade affärsprocesser – digitalisering del 4Digitalisering av transportbranschen – sammanfattning >>
0