Informationsflöden till och från ett fordon består av orderinformation (information om uppdraget), administrativ information (hantering av fordonet som resurs), trafikinformation (information om framförandet av fordonet) och till sist driftsinformation (mätvärden som produceras i och omkring fordonet). Dessa informationsflöden har alltid funnits, men traditionellt hanterade med papper, penna och mobiltelefon (tidigare radiokommunikation). Digitaliseringen handlar här om att utrusta fordonet med en kommunikationsplattform som även fungerar som datainsamlingsnod.

 

Denna bransch är mogen idag och flera av de leverantörer som finns har idag ”hyllprodukter” som för en relativt låg kostnad utrustar fordon med fullt fungerande digitala gränssnitt. Ska man blicka lite framåt kan man se att man först har ersatt den pappersbaserade informationen och att man nu börjar närma sig nästa generations digitalisering där vi inte längre hänger upp informationen på metaforer som dokument och meddelanden (jag har skrivit mer om detta här).

Funktioner som finns i dessa system idag är till exempel:

  • Orderhantering
  • Ruttplanering/navigation
  • Bränsleförbrukning
  • Arbetstidsrapportering
  • Generell meddelandefunktion
  • Fotomöjligheter (till exempel för att dokumentera en godsskada)
  • Elektronisk signatur av kund
  • Scanning av streckkoder

Och i framtiden kan vi vänta oss många intressanta och bra funktioner.

HTML-baserade användargränssnitt är på gång. Inga lokalt installerade program i hytten längre. En standardenhet med webbläsare och uppkoppling räcker. Nu kan även GPS-signalen användas av webbapplikationerna (vilket tidigare har varit en feature som har krävt installation av en klientprogramvara). Detta innebär att ett åkeri mycket enkelt kan plocka in underleverantörer (så kallad lejdtrafik) som utan installation av speciell teknik kan få ett fullt fungerade digitalt gränssnitt mot transportföretaget.

Pekplattan tar sig in i hytten. Pekskärmar med multitouch-gränssnitt har revolutionerat konsumentmarknaden. Spädbarn lär sig på nolltid att använda en iPhone eller en iPad. Våra gamla användargränssnitt som bygger på precisionspekare (mus/penna) är redan passé på mobila plattformar. Ett rejält omarbetat användargränssnitt som baseras på en större skärm och multitouch skulle göra förarmiljön betydligt bättre (och antagligen säkrare).

Enkel insamling av mätdata från olika ställen. Det som idag är svårast att digitalisera är lastinformationen – d.v.s. hur mycket man lastat. Pratar man om pallar och hela laster är det oftast inga problem, men så fort godset faller utanför ”mallen” blir det svårare. De godsslag som transporteras mest i svensk åkeritrafik på väg är jord, sten, grus och sand. Det finns inga streckkoder eller RFID-taggar på grustagen. Inga lastpallar eller ens containrar. Godset lastas och vägs, vilket gör att varje lass är unikt. Det finns till exempel flera olika tillverkare av fordonsvågar. Dessa erbjuder ibland en digital koppling men ingen av dem följer någon standard. För ett transportföretag i anläggningsbranschen innebär detta att de under samma dag kan lasta på vågar av flera olika fabrikat och med helt olika IT-system. Dessa måste standardiseras, naturligtvis. Och samma gäller alla typer av lastmätning. Annan mätdata som behöver standardiseras är tillståndsinformation såsom temperatur, tryck, lastförskjutning etc.

Ett fordon – en dator. Den utveckling som har skett hittills har fokuserat på funktioner inom det egna systemet. Så fort ett externt IT-system involveras uppstår problem. Stora integrationskostnader är bara förnamnet. Det finns idag exempel på lastbilar med tre-fyra olika datorer i hytten eftersom de kör åt olika kunder. Kunderna har helt enkelt tvingat in transportören i en lösning som de har upphandlat och integrerat mot. Denna utveckling måste också stoppas. Det finns ju ingen som har en speciell dator för att skicka e-post till Apple-datorer och en annan för att skicka till PC. Arbete pågår naturligtvis för att lösa detta.

Sammanfattningsvis kan man säga att fordonet är den sista analoga utposten i transportbranschen. Det är där all krånglig information skall hanteras, produceras, tolkas och kombineras. Och det är där som gränssnittet mellan den analoga och den digitala världen blir som mest påtagligt.

Series Navigation<< Digitalisering av våra analoga transportsystem – introduktionUppkopplat gods – digitalisering del 3 >>
0