För alla i ett transportsystem – utom det fåtal personer som faktiskt utför fysisk hantering – är en transport inget annat än en serie informationstransaktioner. Abstrakta händelser i register som egentligen inte har mer gemensamt med den fysiska transporten än vad spelet Farmville har med en riktig bondgård.

Man kan se på transportföretaget (eller egentligen vilket företag som helst) som ett företag som tjänar pengar på att skicka fakturor som andra företag betalar. Och för att dessa företag skall betala fakturorna gäller det naturligtvis att transportföretaget utför tjänster som kunderna vill betala för. Själva utförandet av dessa tjänster är – som jag skriver ovan – för de flesta inblandade rena informationstransaktioner. I bilden nedan visas hur informationen för en typisk transport transformeras från kundorder till faktura.

Det som är viktigt att notera är att fylla i alla dessa rutor kostar pengar. Ganska mycket pengar, dessutom. Rutan med resursallokering, till exempel, kan kosta ett transportföretag miljontals kronor varje år i programvarulicenser och duktiga planerare. Och man ska komma ihåg att transportbranschen har mer än 100 års erfarenhet av pappersbaserade transaktionsflöden. Det som går att effektivisera har man effektiviserat, tro mig. Det man inte kommer runt, däremot, är det faktum att varje transaktion måste hanteras individuellt. Det är detta som måste ändras.

Organisationen måste ställa om från transaktionshantering till avvikelsehantering. Istället för att hantera varje uppdrag individuellt som tidigare vill man att systemet skall sköta jobbet. Som när vi betalar våra räkningar på internet. Eller när vi själva gör ICAs jobb och scannar in våra varor. Genom att investera i ett system som hanterar transaktionerna i grupp kan samma antal personer hantera en betydligt större mängd transaktioner. Precis som på banken. Precis som på ICA. Snart på ett transportföretag nära dig.

Och som en konsekvens av att godset och fordonen digitaliseras har man också möjlighet till mycket avancerade beslutsstödsystem. Ruttoptimeringar, analys av affärsmodeller och visualiseringar. Detta segment kommer att explodera, tro mig. Med informationsteknologi kan det analoga systemet smörjas och trimmas långt över vad som är möjligt med papper och penna.

En annan aspekt av digitala affärsprocesser är företagets relationer med omvärlden. Kunder, leverantörer, personal, konkurrenter. Alla har de digital närvaro vare sig de vill eller inte. Anställda möts på Facebook eller Twitter. Varumärken diskuteras – ofta utan företagets inblandning. Att inte ta hänsyn till detta i de digitala affärsprocesserna kan bli ödesdigert för ett transportföretag och ett varumärke kan få sig en rejäl törn om de sociala mediernas kraft inte tas på allvar. Detta har jag tagit upp mer ingående i denna film.

Series Navigation<< Uppkopplat gods – digitalisering del 3Uppkopplad infrastruktur – digitalisering del 5 >>
0