Sessionen  ”Digitala transportsystem – utmaningar och potential” hölls den 8/1 2015 på Transportforum i Linköping i en fullsatt lokal. Flera intressanta presentationer från forskare och experter om transporter – alla med ett IT-fokus. Erik Behm från Business Region Göteborg var moderator.

tforum15  wide

Föredragen sändes live och finns här nedan:

Big data – applikationer inom logistik och transport – Per Olof Arnäs, Chalmers

Digitala transportsystemet – utmaningar och potential – Vad är behovet? Problemet? – Maria Lindholm, Chalmers/Closer

Utvärdering av citylogistikåtgärder – utmaningar (och digitaliseringens potential?) – Sönke Behrends, Chalmers

Realtidsoptimering av eldrivna godstransportfordon i städer – Rafael Basso, Volvo

Hur möter IT-branschen kommande krav från logistikindustrin gällande realtidsnyttor – Ann-Marie Fransson, IT- och telekomföretagen

Den digitala handeln och kraven på transportsystemet – Bo Zetterqvist, Svensk Digital Handel

0