All posts by Henrik Sternberg

Henrik Sternberg är logistikforskare på Lunds Tekniska Högskola. Henrik forskar inom transporteffektivitet, transportinformationssystem och leder världens största studie om cabotage - Cabotagestudien. Han har arbetat i flera nationella och internationella forskningsprojekt och utredningar, bl.a. Cassandra, Sveriges regerings ITS-råd:s roadmap för Gods ITS, MASSIP och EU-projekten Logistics 4 Life och Loginn. Han driver även konsultföretaget Sternberg Consulting och var innan han doktorerade på Chalmers (2011) under flera år konsult på Cambridge Technology Partners, där han arbetade med bl.a. Deutsche Post och Deutsche Bahn.
Sida 1 av 212