Den uppmärksammade Cabotagestudien drogs igång av Henrik Sternberg för snart två år sedan (vi har skrivit om studien tidigare, bland annat här och här). Nu är den avslutad och omfattar data från inte bara Sverige utan också grannländerna Danmark och Norge vilket har skapat en mycket bra bild av hur cabotagetrafiken ser ut i de olika länderna.

Ett rörelsemönster baserat på 103 observationer.  Bild: Cabotagestudien

Ett rörelsemönster baserat på 103 observationer.
Bild: Cabotagestudien

I rapporten visas också hur vissa Bulgariska åkerier opererar i Skandinavien och hur de bryter mot bestämmelserna.

Studien visar på följande indikationer:

  1. Cabotagetrafiken är olika i Sverige, Norge och Danmark, med tydliga skillnader mellan marknaderna.
  2. Aktörerna på marknaden är mycket flexibla och anpassar sig efter de regler som råder. Cabotagedirektivet må ha introducerats för att öka fyllnadsgrader, men Cabotagestudien visar på att det används för att få tillgång till billiga chaufförer på skandinaviska vägar.
  3. Svensk data indikerar flera lagbrott, både mot cabotagereglerna men också mot skatteregler.
  4. Den data som samlats in kan komplettera den officiella cabotagestatistik som publiceras av Eurostat (vilken har många brister).

För en tid sedan intervjuades Henrik Sternberg i Logistikpodden. Lyssna gärna på intervjun här.

Ladda ner studien här.

0