All posts by Andreas Holmberg

Andreas Holmberg jobbar på den nya logistiksatsningen ReLog i Helsingborg, Lunds Universitet. Andreas har gjort sitt examensarbete för organisationen CLOSER i projektet ”Starfish” och fortsätter att arbeta i projektet på ReLog. Andreas har en civilingenjörsutbildning i Industriell Ekonomi med en avslutning inom Supply Chain Management från Lunds Tekniska Högskola.