Horisontella transportsamarbeten mellan företag på samma nivå i försörjningskedjan blir i takt med klimatmålen en allt hetare fråga. Internationellt finns ett antal lyckade exempel på horisontella samarbeten från framförallt Holland. Ett sådant exempel är ett samarbete mellan Douwe Egberts, Unipro och Masterfoods, som alla levererar frysvaror till skolor, sjukhus, offentliga verksamheter, med mera. De har ungefär 70 % gemensamma kunder även om deras produkter skiljer sig då Douwe Egberts i huvudsak levererar kaffeextrakt, Unipro levererar bröd och bakverk och Masterfood mest glass. Innan samarbetet hade de varsitt distributionslager, men nu sker all distribution gemensamt från ett distributionslager i Utrecht. Detta minskade det totala antalet körda kilometer med 30,8%!

professional smilers by erix!, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  erix! 

 

Potentialen för horisontella samarbeten har också visat sig vara stor i Storbritannien. Där genomfördes 2011 ett omfattande transportprojekt under ledning av forskaren Andrew Palmer. Målet var att ta fram potentialen att minska miljöpåverkan och de totala transportkostnaderna genom en stor övergripande varuflödesanalys av en mängd återförsäljare, grossister och producenter. Totalt 27 företag med anknytning till dagligvaruhandeln delade sin transportdata till en forskargrupp som bland annat undersökte möjligheten till minskad tomkörning och konsolidering av gods. Resultatet visade att samarbeten har potential att minska koldioxidutsläppen med 14,2 % och dessutom kostnaderna med 17,6 %!
Sverige står inför stora utmaningar med ökande flöden och kostnader, precis som i Holland och övriga delar av Europa. Horisontella samarbeten är ett sätt att tackla problemet och vi har startat ett svenskt projekt inspirerat av Holland och Storbritannien. Projektet kallas Starfish, där målet är att hitta potentiella horisontella samarbeten i Sverige. Detta är ur ett svenskt perspektiv helt banbrytande och unikt då inget liknande projekt i stor skala har genomförts.

I Starfish har hittills transportdata från ICA och Coop samlats in och transportnätverken kartlagts och modellerats i den kraftfulla programvaran Supply Chain Guru. De enskilda transportnätverken har sedan legat till grund för en horisontell analys där ICA och Coops transportnätverk har modellerats med gemensamma distributionsterminaler. I modellen har alltså möjligheten öppnats för ICA att distribuera via en av Coops distributionsterminaler och tvärtom. Resultaten av analysen visar en stor potential för denna typ av samarbeten då CO2 utsläppen minskar med 1 % och de totala kostnaderna minskar med 6,2 %!
Starfish fortsätter nu och fördjupar analysen av ICA och Coop och kommer också inkludera och matcha fler företag som kan vinna stora fördelar genom horisontellt samarbete. Projektet är initierat av CLOSER, finansierat av Trafikverket och utförs av oss, oberoende experter, i samarbete med analysföretaget Optilon. Detta gör att företagen inte behöver riskera att dela ut känslig information till andra aktörer på marknaden, d.v.s., ingen kommersiell aktör är inblandad.
Alla företag inom dagligvaruhandeln har nu möjlighet att vara en del av detta unika banbrytande samarbete och samtidigt få företagets flödesnätverk analyserat. Det ger stora möjligheter till framtida samarbeten men också en mängd information som tas fram med avancerade supply chain och transportoptimeringsmodeller:

  • Analys av optimeringspotential i det egna nätverket
  • Jämförelse med industrisnittet
  • En synergiöverblick med andra företag
  • Låter det intressant för ditt företag att få en annan infallsvinkel på er data?

Ni varuägare får gärna höra av er till oss för ytterligare information och ni andra kan förvänta er mycket spännande nyheter framöver från oss på Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola, som driver projektet i satsningen ReLog Helsingborg!

0