Ni som är frekventa besökare på Logistikfokus kanske redan har läst vårt tidigare inlägg om projektet Closer Starfish där vi skriver om vilka möjligheter som horisontella samarbeten ger. Sedan det senaste inlägget har, utöver Coop och Ica, ytterligare fem företag (Findus, Löfbergs Lila, Arvid Nordquist, Cloetta och KåKå) anslutit sig till projektet. Alla företagen har ”öppnat sina böcker” och delat sin flödesdata med oss. Projektet har möjliggjort att vi som oberoende forskare inte bara har kunnat samla in känslig data från de deltagande företagen utan också haft möjligheten att undersöka möjligheterna att kombinera företagens godsnätverk med varandra för att hitta synergier.

I projektet har vi satt upp ett antal scenarion där olika kombinationer av företag testar vilken kvantitativ potential korsvisa (kombination av horisontella och vertikala) samarbetena har. Scenarierna tillåter de kombinerade företagen att använda sig av varandras distributionskedjor. Projektets syfte har varit att ta fram kvantitativa potentialer för korsvisa samarbeten inom dagligvaruhandeln i Sverige. Resultaten visar att samarbeten mellan en av de större aktörerna och en eller flera av de mindre aktörerna ger en kvantitativ potential att sänka kostnader med 1-10 % och genom samarbete mellan de mindre aktörerna finns en potential på över 20 %.

Closer Starfish visar på stor potential för att minska kostnader genom korsvisa samarbeten mellan företag. Företagen har stora möjligheter att effektivisera sina transporter genom samarbete utanför sin försörjningskedja. Vi har även under arbetets gång identifierat möjliga hinder mot horisontella samarbeten. För att ta vara på möjligheterna och undersöka identifierade frågetecken är det nu viktigt att vidare studera koalitioner med korsvisa samarbeten och gå ner i detalj med intresserade företag för att undersöka hur man praktiskt ska realisera identifierad potential.

Bild över livsmedelsbutiker i Helsingborg inklusive inflöde av varor.

Bild över livsmedelsbutiker i Helsingborg inklusive inflöde av varor.

Resultaten av projektet visar på flera möjliga vägar framåt – en spännande fortsättning är att ta ner analysen en nivå och att studera korsvisa samarbeten i en urban miljö. Det ger möjligheten att studera hur korsvisa samarbeten kan effektivisera transporter i ett avgränsat område, som kan ses i bilden ovan där alla livsmedelsbutiker i Helsingborg och dess distributionsflöden finns utritade. Är ni intresserade av att läsa mer, får ni gärna ladda ner rapporten här.

Projektet Closer Starfish har genomförts i samarbete mellan Closer, Lunds Universitet (avdelning för Förpackningslogistik) och analysföretaget Optilon. Projektet har finansierats av Trafikverket och Lunds Universitet. Dessutom har företaget LLamasoft sponsrat projektet med den mjukvara, Supply Chain Guru, som använts i analysen.

0