Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för juli-augusti månad som skickades ut den 2/9.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Järnväg

Luftfart

Väg

EU

EU kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

 • Donald Tusk (Pl) vald till ordförande för Europeiska Unionens Råd och Federica Mogherini (It), utsedd till EUs höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (”EU:s utrikesminister”).
 • Från och med den 1 september sätter arbetet igång igen i EP. Parlamentskalenderns fyra färger visar vad som står på ledamöternas agenda för dagen. Men vad betyder färgerna – kolla här
 • Martin Schulz S, har återvalts till talman i Europaparlamentet.
 • Micael Cramer (de Gröna, Ty) ny ordförande i Transport och Turismutskottet. Sveriges två ledamöter i Transportutskottet är Peter Lundgren SD, Jens Nilsson S, samt Lars Adaktusson KD Suppleant.

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Sjöfart

 

Järnväg

Luftfart

Väg

Australien

Danmark

Finland

Frankrike

Japan

Kina

Litauen

 • Litauen blir ett euroland från 1 januari 2015.

Norge

Nicaragua

Nya Zeeland

Panama

Syd-Afrika

Tyskland

UK

USA

Projektnytt (Tack till Jesper Niland, Trafikverket som bidragit med denna information)

Series Navigation<< Omvärldsspaning juni 2014Omvärldsspaning september 2014 >>
0