Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för maj månad som skickades ut den 27/6.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden, riksdagsbeslut m.m

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Järnväg

Luftfart

Väg

EU

EU kommissionen (KOM)

 • KOM har kommenterat reformprogram för Europa 2020. Sveriges arbete kommenteras här.
 • Enligt Eurobarometer undersökning är mer än två tredjedelar av EU:s medborgare nöjda med kollektivtrafik i städerna – men för få använder den regelbundet.
 • Ytterligare ett steg taget för att komma närmre en inre marknad för järnväg Det handlar om att leverera bättre kvalitet och fler valmöjligheter för järnvägstrafiken i Europa.
 • Med den nya appen ”resa utomlands” (going abroad) kan du kolla alla viktiga trafiksäkerhetsregler i EU. Här är en förhandstitt på hur appen kommer att se ut!
 • KOM förnyar arbetet med att utveckla EU-omfattande allt-i-en reseplanerare. Läs också här.
 • KOMs tvåårsrapport om den europeiska järnvägsmarknaden.
 • Järnvägen har goda utvecklingsmöjligheter som ett hållbart transportmedel, säger Kommissionär Siim Kallas.
 • Forskningssatsningen SHIFT ² RAIL är godkänt. Målet är bl a att öka kapaciteten i det europeiska järnvägssystemet vilket ökar tillförlitligheten och kvaliteten på tågtrafiken.
 • Förlänger regler som möjliggör alliansbildning mellan containerrederier till 2020

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

 • EU:s transportministrar överens om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar som kör gränsöverskridande inom EU.
 • Rådet stödjer regelverk kring bl a aerodynamik för säkrare och grönare lastbilar men nya reglerna i kraft först om åtta år enligt Fransk-Svensk önskan. Kritik här.
 • Ledamöterna som representerar Sverige i parlamentet utsedda. Intar officiellt sina platser den 1 juli i EPs kammare i Strasbourg då talman också utses. Slutgiltig sammanräkning.
 • Nedan följer några områden som nästa EP förväntas arbeta med är: a) Järnvägspaketet, b) Fröförordningen, EP har bett KOM att lägga ett nytt förslag, c) Telekom-paketet som bland annat ska reglera nätneutralitet, d) Bindande klimatmål från 2030 samt e) direktiv om föräldraledighet

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Sjöfart

Järnväg

Luftfart

Väg

Australien

Danmark

Finland

Kina

Moldavien

Norge

Nederländerna

Panama

Saudiarabien

Schweiz

Slovakien

Spanien

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning maj 2014Omvärldsspaning juli-augusti 2014 >>
0