Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för december månad som skickades ut den 2/1.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Propositioner, skrivelser etc

I debatten

Från forskningen

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer och företag

EU

 • 30 indikatorer ska mäta resurseffektivitet inom EU.
 • EU: s energiministrar avvisa en dålig uppgörelse om biobränslen men status quo anses värre
 • Trafikanalys EU-bevakning ”Europeisk utblick nr 16” finns här.
 • Eurostat: Eurozonens industriproduktion föll i oktober
 • Alla nordiska liberala partier ställer sig bakom EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn som kandidat till posten som EU-kommissionens ordförande efter nästa års Europaval.
 • Den tredje förhandlingsrundan om ett transatlantiskt handels- och investeringsavtal (TTIP) inleddes den 16 december i Washington DC. I februari 2014 kommer ett avstämningsmöte om framstegen i förhandlingarna att hållas mellan EU:s handelskommissionär Karel De Gucht och United States Trade Representative Michael Froman.
 • Sjöfartsverket, Trafikverket och Luleå kommun får €3,677,000 i stöd från EU för att bygga ut lastkapaciteten i Luleå hamn från 9 till 20 miljoner ton.
 • EU:s energiministrar nådde ingen politisk överenskommelse om förslaget om att begränsa indirekta växthusgasutläpp från användning av biodrivmedel.
 • Omfattande dagligt internetanvändande inom EU28. 60% i genomsnitt, Sverige 93%.

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Australien

Danmark

Finland

Indien

Jamaica

Kina

Luxemburg

 • Zeppelinaren ska återigen börja användas för transporter.

Norge

Shanghai

Tyskland

UK

USA

Quatar

 • Män lever farligt i trafiken! 97% av de omkomna 2010 var män – värst i världen.
Series Navigation<< Omvärldsspaning november 2013Omvärldsspaning mars 2014 >>
0