En amerikansk forskare har ställt samman data rörande gamla fartygsrörelser och har med hjälp av dessa skapat en fantastisk bild av dåtidens sjöfart.

Bild: Ben Schmidt

0