Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för oktober månad som skickades ut den 3/11.
För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Propositioner, skrivelser etc

I debatten

Från forskningen

Övrigt

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer och företag

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

 • När stats- och regeringscheferna träffades i Bryssel den 24-25 oktober diskuterades den digitala agendan, innovation och tjänstesektorn. Rapport från mötet hittar du här.
 • Inget veto mot nya flygtidsregler. Kritiserade delar kommer dock ändras av KOM. (S) kritiska till regeringens stöd i
  frågan.
 • Vid allmänna rådets möte i oktober beslutades att öppna kapitlet om regionalpolitik i anslutningsförhandlingarna med Turkiet
 • EP har delat ut Sacharovspriset till Aung San Suu Kyi från Myanmar/Burma
 • Det blir snart stopp för att gamla EU-flaggade fartyg skrotas genom att dumpas på stränder utomlands (”strandning”). I stället ska fartygen återvinnas i EU-godkända anläggningar.
 • EP har beslutat att skjuta upp, till möte i november, den tidigare planerade oktoberomröstningen om unionens långtidsbudget för 2014-2020 efter oenighet med MS.
 • Den nya långtidsbudgetens betydelse för Europas och Sveriges del diskuterades på Europaparlamentets kontor i Stockholm.
 • Beslut om framtiden för hållbara drivmedel försenas.
 • Draft report angående fordonslängder och -vikter.

Omvärld – Internationellt

Australien

Argentina

Danmark

Finland

Frankrike

Japan

Kina

Nederländerna

Norge

Nya Zeeland

Singapore

Sydkorea

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning september 2013Omvärldsspaning november 2013 >>
0