All posts by Rikard Engström

Rikard Engström har disputerat inom området logistik och godstransport och arbetar på Trafikverket med just gods- och logistikfrågor. Rikard började på Vägverket 2007 efter ca 10 år i den akademiska världen som forskarstuderande och senare lektor. Dessförinnan var han ett par år på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Drivkraften i det effektiviseringsdrivna engagemanget med att utveckla transportområdet är att arbeta verklighetsnära men samtidigt visionärt för att bidra till transportpolitisk måluppfyllelse.
Sida 3 av 41234