Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus några dagar senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för mars månad som skickades ut den 3/4.

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner och skrivelser

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden

Oppositionen

I debatten

Omvärld –Nationellt

Organisationer etc

Företag

Från forskningen

EU

EU-kommissionen (KOM)

 • EU stödjer svensk sjöfartsinfrastruktur med 2,5 milj. euro från TEN-T-programmet.
 • EU-regler ska från den 31/12 ge bättre skydd till sjöss och på inre vattenvägar.
 • Sammanfattning av busspassagerares rättigheter.
 • Kommissionen föreslår nya rättigheter för flygresenärer
 • Kommissionen vill förbättra tillgängligheten till järnvägen för personer med
  funktionshinder eller begränsad rörlighet.
 • EU-förordning om en gemensam metod för övervakning av järnvägssäkerheten. Gäller från den 27 juni 2013 och ska tillämpas av bland annat Trafikverket.
  Förordningstexten här.
 • €66.7 miljoner inom MARCO POLO för att bekämpa trängsel och grönare godstransporter.

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Australien

Cypern

Danmark

Finland

Frankrike

Indien

Irland

Italien

Kanada

Kina

Venezuela

 • Hugo Chavez död fick inga avtryck på oljepriset – kan påverka världsmarknaden på
  sikt.

Nederländerna

Norge

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning februari 2013Omvärldsspaning april 2013 >>
0