Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus några dagar senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för juli och augusti månad som skickades ut den 3/9.

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden, riksdagsbeslut m.m

Övrigt

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer och företag

Från forskningen

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Australien

Danmark

Finland

Frankrike

Island

Kanada

Kina

Norge

Nya Zeeland

Spanien

Sydkorea

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning februari 2014Omvärldsspaning januari 2014 >>
0