Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus några dagar senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för februari månad som skickades ut den 2/3.

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner och skrivelser

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden

Övrigt politik

I debatten

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld –Nationellt

Organisationer etc

Företag

Från forskningen

Omvärld – Internationellt

Australien

Danmark

Trängselkommissionen har levererat en idékatalog med möjliga åtgärder för minskad trängsel och förbättrad miljö i Köpenhamn.

Egypten

Finland

Kina

Norge

Tyskland

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning januari 2013Omvärldsspaning mars 2013 >>
0