Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus en vecka senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för november månad som skickades ut den 2/12.

Regering och Riksdag

Utnämningar

Utredningsdirektiv och utredningar

Utredningar/Sou/Ds och skrivelser

Övrigt regering/riksdag

Oppositionen

Övrigt politik

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Ministerrådet

Omvärld – Nationellt

Ekonomi

Miljö

Övrigt

Omvärld – Internationellt

Afganistan

Canada

Danmark

Finland

Frankrike

Indien

Kina

Nederländerna

Norge

Spanien

Tyskland

UK

US

Vill du prenumerera på dessa nyhetsspaningar och få dem en vecka tidigare kan du kontakta Rikard Engström.

Series Navigation<< Omvärldsspaning oktober 2012Omvärldsspaning december 2012 >>
0