Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus en vecka senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för januari månad som skickades ut den 3/2.

Regering och Riksdag

Utnämningar

Lagrådsremisser

Propositioner och skrivelser

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Övrigt politik

I debatten

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Det Irländska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

  • Fokuserar bl a säkrare, effektivare och mer hållbara transporter. Hemsida här och programmet här.
  • Stabilitet, arbete och tillväxt sammanfattar ordförandeskapets ambitioner. Hur detta ska uppnås läser man om här.

Omvärld – Nationellt

Organisationer etc

Företag

Från forskningen

Omvärld – Internationellt

Danmark

  • Kilometeravgift begränsas till motorvägarna? Läs från Dansk Erhverv och här.

Finland

Frankrike

 

Indien

Irland

  • Irland presenterar sina nationella prioriteringar inom transport och infrastruktur för 2013. Bl a strategi för ’road safety’ och hamnpolicy.

Japan

Kina

Norge

Panama

  • Litet land med stor påverkan på världssjöfarten och implikationer i transportsystemet. Se här.

Schweiz

Tyskland

  • Ekonomisk tillväxt 0,7% under 2012 att jämföra med 2010: 4,2% och 2011: 3,0%.

UK

USA

Series Navigation<< Omvärldsspaning december 2012Omvärldsspaning februari 2013 >>
0