Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus en vecka senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för oktober månad som skickades ut den 5/11.

Regering och Riksdag

Utnämningar

Propositioner

Lagrådsremisser

Utredningsdirektiv och utredningar

Utredningar/Sou/Ds och skrivelser

Övrigt regeringen

Oppositionen

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Ministerrådet

Omvärld –Nationellt

Ekonomi

Nya befattningar etc

Miljö

Övrigt

Omvärld – Internationellt

Danmark

Finland

Indien

Japan

Kina

Norge

Tyskland

UK

US

Vill du prenumerera på dessa nyhetsspaningar och få dem en vecka tidigare kan du kontakta Rikard Engström.

Series Navigation<< Omvärldsspaning september 2012Omvärldsspaning november 2012 >>
0