Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus några dagar senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för april månad som skickades ut den 2/5.

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

 

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

 

Betänkanden

I debatten

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer etc

Företag

Från forskningen

EU

EU-kommissionen (KOM)

 • Kroatien har nominerat Neven Mimica till Kommissionär som ska ansvara för konsument frågorna. Innan han kan tillträda ska han bli godkänd av parlamentet.
 • Ordförande José Manuel Barroso meddelar om han kandiderar för ytterligare en mandatperiod nästa år.
 • Kommissionär Kallas har varit i USA för att stärka EU:s samarbete inom området transporter.
 • Svarta listan över flygbolag med verksamhetsförbud i EU är uppdaterad.
 • EU lanserar strategi för rena drivmedel. Tankstationer och gemensamma standarder i fokus.
 • Bestämmelser ska möjliggöra aerodynamiska lastbilar. Kan minska bränsleförbrukningen med 10 % och dessutom spara liv. Vanligaste frågorna kring detta finner du här.
 • Slut med dyra och byråkratiska stämplar för offentliga handlingar. EU-kommissionen agerar för att minska byråkratin i alla EU-länder.
 • Utbetalningar till forskare och studenter kan ställas in om inte EU får in nya pengar.

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

 • Europaparlamentet har beslutat att inte öka priset på utsläppsrätter. Se också här och här.
 • Parlamentet röstar igenom reformpaket för att stärka EU:s banker
 • Transportutskottets arbete. Lägesrapport april.

Omvärld – Internationellt

Australien

Azerbadjan

Danmark

Finland

Indien

Irland

Italien

Japan

 • Ny penningpolitik – satsningar på bla infrastruktur finansieras via sedelpressarna. Inflation väntas uppstå/öka. Japan har en historik av väldigt låg eller t o m obefintlig inflation.

Korea

Nya Zeeland

Nederländerna

Norge

Singapore

Tyskland

UK

USA

Vietnam

 • Hanoi överväger satsningar för att minska trängsel och öka cykelns betydelse för transporter.
Series Navigation<< Omvärldsspaning mars 2013Omvärldsspaning maj 2013 >>
0