All posts by Jakob Johannesson

Utbildning: Handelshögskolan Göteborg, Ek.kand. Arbetar vid ECOonline AB Driver tillsammans med Harald Holtsung företaget Holtsung & Johannesson Consulting. De verkar inom transportbranschen som föredragshållare och analytiker.