All posts by Harald Holtsung

Utbildning: Handelshögskolan Göteborg samt Chalmers tekniska högskola, Ek.kand., Tek.kand., Fil.kand. Arbetar vid Greencarrier Liner Agency Sweden AB Driver tillsammans med Jakob Johannesson företaget Holtsung & Johannesson Consulting. De verkar inom transportbranschen som föredragshållare och analytiker.