All posts by Daniel Ekwall

Universitetslektor i logistik vid högskolan i Borås och vid svenska handelshögskolan i Helsingfors. Daniel har forskat om antagonistiska hot mot transporter.