Transportforum 2014 livesände vi seminariet ”Informationsdelning i försörjningskedjor – potential, hinder och möjligheter”. Seminariet är det senaste i den serie som undertecknad tillsammans med BRG och LTS har arrangerat sedan 2010 med syfte att kombinera IT- och logistikbranscherna.

Inledning av Erik Behm, BRG samt föredrag av Per Olof Arnäs Chalmers och Sebastian Bäckström IVL

Mitt föredrag handlade om ett projekt som vi håller på att rigga på Chalmers och som syftar till att bredda den gemensamma informationsmängden mellan transportköpare och -säljare för att på så sätt uppnå miljö- och effektivitetsfördelar. Sebastian Bäckström (vid 15:00 i filmen) presenterade ett annat projekt som är i startgroparna där driftsdata från transportörer ska samlas in och behandlas i en stor databas för att kunna ta fram högkvalitativ miljöstatistik.

Daniel Hellström och Henrik Sternberg om Closer Starfish

Daniel och Henrik (som även är en av skribenterna här på Logistikfokus – hans profil finns här) från Lunds Universitet presenterade projektet Closer Starfish som har studerat hur två dagligvarukedjor, Ica och Coop, skulle kunna samarbeta i distributionstrafiken.

Daniel Rudmark om API:er

Daniel Rudmark från Viktoriainstitutet forskar på användandet av API:er (gränssnitt som gör att data från olika system kan användas i andra tjänster). Han presenterade bland annat flera bra exempel på hur API:er har använts för att utveckla persontransporter.

Karin Ahlin om innovationstävlingar

Karin arbetar på West Coast Big Apps med innovationstävlingar. Hon berättade om hur tävlingar, hackathons, kan användas för att skapa nya tjänster inom till exempel kollektivtrafik och e-hälsa.

Sten Lindgren om utökad informationsdelning i fordonsindustrin

Precis som i mitt föredrag pratade Sten Lindgren från ODETTE (även han skribent här på Logistikfokus – hans profil här) om hur man i fordonsindustrin arbetar med att koppla ihop och dela information mellan transportsäljare och -köpare.

 

0