”Anticipatory shipping”, dvs att en leverantör spekulerar mot en marknad är naturligtvis ett urgammalt trick. Att Amazon vill göra detta ser jag som självklart. Amazon har kritisk massa och möjlighet att med hjälp av avancerade prognosmodeller kunna förutse efterfrågan på volymprodukter samtidigt som man administrativt har förmåga att hantera snabba order.

amazonpatent-pic

Bild från Amazons patent.

0