Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet.  Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus en vecka senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för december månad som skickades ut den 2/1.

Regering och Riksdag

Utnämningar

Utredningsdirektiv och utredningar

Sou, Ds och skrivelser

Övrigt regering/riksdag

Övrigt politik.

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld –Nationellt

Ekonomi

Miljö

Omvärld – Internationellt

Brasilien

Danmark

Finland

Japan

Kina

Norge

Nederländerna

Quatar

Tyskland

UK

USA

 

Series Navigation<< Omvärldsspaning november 2012Omvärldsspaning januari 2013 >>
0