Detta är en återpublicering av en nyhetsspaning som skickades ut den 6/10. Vill du prenumerera på dessa och få dem en vecka tidigare kan du kontakta Rikard Engström.

 

 

Regering och Riksdag

 

Utnämningar

Propositioner

Lagrådsremisser

Utredningsdirektiv och utredningar

Skrivelser

Övrigt regeringen

 • Regeringsförklaringen finns här.
 • Planerade propositioner och skrivelser
  2012/13bl a Inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen perioden 2014–2025 4 oktober, Några körkortsfrågor 16 oktober, Skrivelser:
  Riksrevisionens rapporter om Citybanans regionala medfinansiering kommer 18 oktober och rapporten om Trafikverkets upphandling i december.

Oppositionen

EU

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

 • Europaparlamentet röstade den 11 september ja till det omdiskuterade förslaget att minska andelen svavel i marina bränslen. Minskningen av svavelinnehållet skall ske från 3,5 till 0,5 % till 2020 men i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, ska man ner till 0,1 % 2015. Se också här. (Se också noteringar under Omvärld – Nationellt och under Finland nedan).

Omvärld -Nationellt

Omvärld – Internationellt

Australien

Danmark

Finland

Kina

Nederländerna

Norge

Tyskland

 • BMW visar film på CDC (ConnectedDrive). Bilen kör själv – fristående från fordonståg. Liknande intitiativ listas här.
 • Rederiet APL har arbetat med förbättrad skrovkonstruktion för minskad miljöbelastning. 20% bättre bränsleekonomi per TEU.

UK

US

 • Självkörande bilar skall testas i verklig trafik i Kalifornien. Tillåtet i Nevada sedan 2011. Mer om autonoma bilar och Google som pionjärer på området här.
 • USAs Secretary of Transportation, Ray LaHood, svarar på frågor om bl a den nya transportpropositionen (se här), att intressera ungdomar för transportområdet och infrastrukturens utmaningar i On the Go! Mer här.
 • LaHood annonserar bildandet av en “Freight Policy Council
 • DOTs NHTSA har tillkännagett vilka bilar av 2013 års modell som kommer att testas som en del av byråns 5-stjärniga säkerhetprogram

Österrike

Series Navigation<< Välkommen till Logistikfokus, Rikard EngströmOmvärldsspaning oktober 2012 >>
0