Rikard Engström, strateg på Trafikverket, sammanställer varje månad ett mycket uppskattat nyhetsbrev där han listar viktiga händelser inom transport- och trafikvärlden. Från och med nu kommer Rikard även att publicera dessa utmärkta omvärldsspaningar här på Logistikfokus. Den första spaningen kommer att publiceras här fredagen den 12/10 på morgonen. I väntan på denna godbit har vi intervjuat Rikard om spaningarna och deras syfte.

Hej Rikard, du debuterar som ny skribent på Logistikfokus. Kan du berätta lite om dig själv?

Jag arbetar på Trafikverket och dessförinnan i Vägverket sedan 2008. Tidigare var jag lektor inom logistik på Handelshögskolan i Göteborg där jag också skrev min avhandling. I Trafikverket arbetar jag i en central funktion som heter Strategisk Utveckling och arbetar då främst med gods- och logistikfrågor på nationell nivå. Ett annat av de områden jag har förmånen att få arbeta med är omvärldsbevakning i vilket detta nyhetsbrev är en viktig del. Privat kan nämnas att jag och min familj bor på en bilfri ö i Öckerö kommun och därmed får möjligheten att dagligen vara multimodal i mina resor  🙂

Du kommer att skriva under vår nya avdelning som heter Omvärldsbevakning. Du publicerar idag ett mycket populärt nyhetsbrev som handlar om just detta. Är det samma saker som du kommer att publicera på Logistikfokus?

Ja tanken är att det skall vara samma ’spaning’ som jag väljer att kalla den som ligger här. Den kommer dock att publiceras med ca en veckas fördröjning här jämfört med mailutskicket. Nyhetsbrevet skickas omkring den 6:e varje månad och spaningen gäller då föregående månad. Spaningen började som ett internt arbete för Trafikverket och fokus i spaningarna är fortfarande att de skall vara Trafikverksrelevant information om vår omvärld. Eftersom jag misstänkte att det kunde finnas intresse utanför verket provade jag brevet på några vänner i akademi och näringsliv. De ville bli prenumeranter och brevet spred sig därefter i viss omfattning till andra vilket är roligt eftersom nyttan blir större av nedlagd tid på denna sammanställning då. Eftersom jag förstått på dem som är mottagare av brevet att det finns ett brett behov och önskemål om att få ta del i brevet har spridningen fortsatt och som ett led i detta publiceras det också här på Logistikfokus vilket jag är mycket tacksam över.

Den som vill få spaningen i sin inkorg direkt när den ’släpps’ är välkommen att skicka mig ett mail om detta så sätter jag gärna upp personen på listan över mottagare! (rikard.engstrom@trafikverket.se)

Kan du berätta lite mer om ditt nyhetsbrev? När började du? Vad är det för innehåll som du brukar ta in?

Brevet innehåller rubrikerna Regering/riksdagEU samt den breda rubriken Omvärld som delas in i nationella och internationella spaningar. Brevet hålls extremt kortfattat – varje spaning ges i regel bara en mening men nästan alltid kan man följa en länk till källan som ger mer information i ämnet. På detta sätt kan läsaren få en mycket snabb och bred överblick samtidigt som man kan gå mer på djupet om man finner någon spaning särskilt intressant. Jag vill också betona att även om jag ansvarar för sammanställningen så är det inte bara jag som arbetar med det utan jag får i detta hjälp av några mycket duktiga kollegor. Jag har arbetat med detta brev under drygt ett år. Även om spaningarna  avser att täcka hela det område som är intressant för Trafikverket i rollen som samhällsbyggare så  finns det viss risk för slagsida mot godshållet eftersom mina glasögon är lite färgade här!

Till sist, vad anser du är den viktigaste frågan just nu för logistikbranschen i Sverige?

Oj – logistik är ett mycket bredare ämne än vad det ofta uppfattas som. Väldigt ofta hamnar vi i en situation där man likställer logistik med godstransport och man glömmer bort delar som ger de förutsättningar som transporterna sker under såsom produktions- och lagerfilosofier, informationsflöden och kundnytta. Om vi håller fast vid just distributionslogistikens frågor tror jag att en av de viktigaste just nu är att öka förståelsen för nyttan som väl fungerande logistiklösningar ger näringslivet och konsumenterna. Att, i en internationell kontext, öka nyttan samtidigt som man adresserar transporternas negativa samhällseffekter är oerhört viktigt. Det görs också väldigt mycket inom detta område såväl i akademin, företagen som hos myndigheterna men att ta kunskapen till marknaden är ofta ett problem!

Ett annat område som direkt poppar upp, oc som till stor del relaterar till nyttan, är affärsmodeller. Att på ett rättvist sätt fördela nyttor efter hur kostnader, som inte bara är av monetär art, fördelas mellan inblandade aktörer är ofta en sak som logisiska förändringar faller på. Samdistribution inom staden är ett mycket tydligt exempel på detta.

Avslutningsvis vill jag stryka under något som jag tror blir självklart för läsaren – nämligen att spaningarna inte på något sätt innebär ett ställningstagande för eller emot av Trafikverket utan bara är till hjälp för att vi skall förstå och kunna analysera företeelser vår omvärld!

På fredagen den 12/10 publiceras den första spaningen här på Logistikfokus

Series NavigationOmvärldsspaning september 2012 >>
0