Dags för ytterligare en ensidesbild om ett ämne.

(Som jag berättat tidigare har jag börjat rita bilder som denna på min iPad. Läs mer i första inlägget.)

Denna gång handlar det om den fundamentala skillnaden mellan transportör och varuägare. Deras världar möts i form av en försändelse, men de är inte överens om mycket egentligen. Det som för varuägaren är en pall full med produkter är helt enkelt en sändning för transportören. Denna distinktion är traditionellt nödvändig av praktiska skäl, men med modern teknik kan de båda synsätten faktiskt mötas på en bredare plats än tidigare. Och detta kan skapa effektivare och mer lönsamma transportsystem. Det handlar konkret om att låta transportören ta del av mer information än vad som vanligtvis förekommer samt att låta varuägaren få lite mer insyn i (och kontroll över) vad som faktiskt sker under transporten.

Bilden är som vanligt licensierad CC-BY och får användas fritt med källhänvisning.

En högupplöst PDF kan du ladda ner här: Products vs goods

Series Navigation<< Miljöpåverkan från transporter [one-pager]Öka fyllnadsgraden [onepager] >>
0