Varje månad publicerar Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för första halvan av mars månad 2015 som skickades ut den 2/4.

För den som är ny läsare av denna omvärldsspaning kan nedanstående vara värt att känna till:

 • Den tas primärt fram för Trafikverket och avser vår omvärld. Detta innebär att nyheter etc som har Trafikverket i centrum inte tas upp. Exempel kan vara den Nationella planen som nu är på remiss. För sådana nyheter hänvisas istället till www.trafikverket.se
 • Den upplyser om händelser i vår omvärld utan att ta ställning –  det innebär alltså på intet sätt att Trafikverket tar ställning i något avseende i och med detta utskick
 • Marknadsnyheter tas med i viss mån. Det finns emellertid många mer frekventa nyhetsbrev/källor som den intresserade kan följa på området.  Ett exempel är www.transportnet.se
 • Även om spaningen försöker täcka såväl gods- som passagerartransporter finns det en medveten tyngdpunkt på godsfrågor.
 • Spaningen finns tillgänglig på trafikverkets hemsida www.trafikverket.se men också här på Logistikfokus.
 • Det står dig fritt att sprida spaningen vidare – helst vill jag dock att intresserade mottagare mailar mig för att sättas upp som direktmottagare.
 • Tips och inspel från läsekretsen är dock alltid värdefullt och inspirerande (även om jag förstås tar mig friheten att avgöra om tipset ska tas upp i spaningen).

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningar/Uppdrag/Sou/Ds/Rapporter

Övrigt regering, riksdag och departement

Omvärld –Nationellt

I debatten

Från forskningen

Systemnivån

Sjöfart

Spårfart

Luftfart

Väg                      

EU

EU kommissionen (KOM)

 • Deltagandet i EU-valet 2014 ökade mer bland välutbildade än lågutbildade
 • Europa behöver en sjöfart som kan konkurrera internationellt menar EU kommissionär Violeta Bulc
 • EU-medborgare nöjda med säkerheten på sjötransporter, medan priser och för-oreningar kvarstår som stora utmaningar
 • Energiunionen driver på e-mobilitet och alternativa bränslen i transportsektorn
 • Nederländerna får EU stöd för att bygga ut infrastruktur för grönt bränsle
  Liten förbättring av säkerheten på Europas vägar
 • Sökmotor för kontroll av körkort lanserad

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Systemnivån

Projektnytt

Sjöfart

Luftfart

Väg

Danmark

Dubai

Finland

Förenade Arabemiraten

Indien

Nederländerna

Norge

Polen

Saudiarabien

Vietnam

UK

USA

 

1