Sessionen  ”Det femte bränslet – energieffektivisering genom effektiva godstransporter i hållbara städer” hölls den 8/1 2015 på Transportforum i Linköping. Flera intressanta presentationer från forskare och experter om transporter – alla med ett energifokus. Kent Lumsden från Chalmers var moderator.

John Wedel från Business Region Göteborg

 

Föredragen sändes live och finns här nedan:

Energieffektivitet i transportens genomförande – Arni Halldorsson, Chalmers

Fulla lastbärare – hybrid styrning för ökad resursutnyttjande – Joakim Kalantari, SSPA

Resurseffektivitet i planeringen av transporterna – Gunnar Stefansson, Chalmers

Fyllnadsgraden som identifiering av energipotential – Pehr-Ola Pahlén, WSP

Energieffektivitet i tätortsdistribution – varför händer det så lite? – John Wedel, Business Region Göteborg

Torrhamnen – en energieffektiv kombilösning – Dan Andersson (ersätter Violeta Roso), Chalmers

1