Det är allmänt känt att UPS prioriterar högersvängar när de lägger sina rutter. Här är lite mer information om varför.

0