Varje månad publicerar Rikard Engström från Trafikverket en sammanställning av viktiga nyheter inom transport/trafikområdet. Dessa omvärldsspaningar skickas ut som ett nyhetsbrev i början av månaden och publiceras sedan här på Logistikfokus några dagar senare. Detta är en återpublicering av nyhetsspaningen för juni månad som skickades ut den 5/7.

Regering och Riksdag

Lagrådsremisser

Propositioner, skrivelser och regeringsbeslut

Utredningsdirektiv/Uppdrag

Utredningar/Sou/Ds/Rapporter

Betänkanden, riksdagsbeslut m.m

I debatten

Omvärld –Nationellt

Myndigheter, organisationer och företag

Från forskningen

EU

  • Tyskland beskylls för inställd överenskommelse om koldioxidutsläpp.
  • Kroatien ny EU-medlem från den 1 juli
  • Historisk överenskommelse om frihandelsavtal mellan EU och USA
  • Juniutgåvan av den norska EU-bevakningen ”Samferdselnytt” finns här.
  • Vacklande banker ska i framtiden kunna få lån direkt ur euroländernas krisfond ESM.

EU-kommissionen (KOM)

Europaparlamentet (EP) och Europeiska unionens råd

Omvärld – Internationellt

Australien

Bahamas

  • Ett Bahamasflaggat containerfartyg med kapacitet > 8000TEU gick av på mitten.

Danmark

Finland

Japan

Kina

Norge

Nicaragua

Polen

UK

USA

0