Seminariet Öppen innovation med delad data inom transportbranschen – möjlighet eller motsägelse? hölls idag, 2/7 kl 14 på Ri.se-arenan i Almedalen. Sessionen var ett samarrangemang mellan Viktoria Swedish ICT, Business Region Göteborg och Chalmers och syftade till att diksutera frågan kring (digital) informationsdelning.

Foto: Region Gotland

Foto: Region Gotland

Inspelningen från livesändningen finns att se här:

0