Igår höll jag ett föredrag i samband med utdelningen av DB Schenkers logistikpris. Eftersom priset just i år delas ut för 30:e gången i rad fick jag i uppgift att fokusera på framtiden – och då 30 år fram, naturligtvis.


Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  striatic 

Jag bestämde mig ganska tidigt för att inte fokusera på det som alla andra brukar prata om när man pratar framtid såsom klimatet, energitillgång etc. Jag tog upp detta kort i början men landade sedan i två andra trender som – enligt mig – kommer att spela enormt stor roll i vår vardag i framtiden.

Den första trenden, Homo Digitalis, handlar om hur vi som människor blir allt bättre ”cyborgs” där vi utnyttjar tekniska hjälpsystem för att förstärka våra sinnen. Vi kommer att ha aktiva linser inopererade i våra ögon där vi får ”terminator vision”, vi kommer att ha en digital ”agent” som vi använder för att interagera med omvärlden, både professionellt och privat.

Den andra trenden – Prosumerism – handlar om hur vi som konsumenter tar över delar av produktionsprocessen vid inköp av varor. Som exempel lyfte jag fram att vi nu kan köpa en 3D-printer för hemmabruk för 1300 dollar. Pirate Bay har till och med infört en kategori för delning av ritningar till 3D-printers. I framtiden kommer vi att själva kunna producera våra nya sneakers, det som vi köper är råmaterialet och själva ritningen. Detta kommer naturligtvis att påverka globala transporter.

Jag kommer säkert att få anledning att återkomma till dessa trender. Tills dess finns mina slides att se här:

0