För två månader sedan gick mässan Logistik och Transport av stapeln. Ett kärt inslag är utställare (försäljare) av mobila system för åkerier. Deras montrar har av någon anledning alltid riktigt bra godis och ofta roliga bra presentprylar. Ett besök vid Transics monter genererade en bra musmatta och ett USB-minne format som en lastbil:

Min fråga till Ingo som stod i Transics monter var: Varför skall man välja er som leverantör av fordonsdatorer, framför någon annan?

Testa att ställa den frågan till vilken leverantör som helst. Om första meningen inte innehåller Eco-driving bjuder jag på lunch 🙂 Vissa leverantörer, t.ex. GreaterThan, levererar hela sin produkt kring eco-driving. Men är det verkligen där den stora kostnaden ligger? Ibland får man det intrycket, men så är det egentligen inte. Bilden nedan kommer från Sveriges Åkeriföretag:

Vid lokal distribution står personalkostnaden (alltså huvudsakligen chaufförens tid) för 55% av den totala kostnaden.

Eco-driving finns redan. Många åkerier har redan det. Enbilsåkarna vill inte ha det. Alla åkerier som bryr sig om bränslekostnader har det. Min personliga uppfattning är att inom några få år, har åkeribranschen en ny helig graal: ”TID”. Tid är den största kostnaden för ett åkeri och som jag visat i tidigare inlägg är det just tid som det slösas mest med! Mina inlägg framöver kommer att fokusera på tid och slöseri (s.k. waste) av tid, hur man mäter det och vad man kan göra åt det. Givetvis är det betydligt svårare att tjäna pengar på att minska tidsåtgången, jämfört med hur lätt det initialt är att minska bränsleförbrukningen – men det går! I nästa inlägg kommer jag med ett exempel visa hur vi minskade transporttiden 25% i ett projekt.

Series Navigation<< Ineffektiva lastbilstransporter – ett sidoperspektiv25% mer tid >>
0