Här kommer så min tredje rapport från årets Logistik och Transport. Jag deltog den 27/5 i en mycket intressant paneldiskussion om hur ny (konsument-)teknik kan appliceras inom till exempel transporter.

Sessionen hade en lite annorlunda uppbyggnad än vad som är traditionellt. Istället för fyra föredrag och en kort paneldebatt bestod sessionen av två kortare keynoteföredrag följt av varsin längre paneldiskussion. Jag deltog i den första panelen som handlade om hur konsumentprodukter som till exempel iPad kan komma att appliceras inom transportbranschen. Moderator var Erik Behm (@itcv) från Business Region Göteborg.

Den första paneldiskussionen föregicks av ett kort anförande av Tomas Klemets från Jeppesen. Han förklarade hur deras bransch (IT-lösningar för flygbolag) hade utvecklat en dyr och komplex flygdator för fast montering i cockpit. Datorn hanterar kartor och information som behöver presenteras till piloten och kan alltså ersätta den digra väska med dokument som annars är nödvändig (och som fortfarande finns kvar som backup).

Men helt plötsligt dök iPad upp som en blixt från klar himmel(!). Nu säljer Jeppesen en app som gör allt det som deras stora, inbyggda monsterdator gjorde tidigare.

Panelen bestod, förutom av Tomas Klemets och jag själv, av Jonas Andersson (Herbert Nathan), Martin Holmgren (Astando) och Michael Walenius (Crepido Systems). Under paneldiskussionen tog vi sedan upp frågor som:

  • Apparnas vara eller inte vara och att HTML kommer att vinna i längden för affärsapplikationer, men att vi inte är framme ännu.
  • Augmented reality (förstärkt verklighet) är ett område som är på stark frammarsch. I framtiden vill jag ha en AR-display i mina glasögon. Och en bilruta är ju som gjord för överlagrad metadata. Visionerna och idéerna stod som spön i backen.
  • Near Field Communication (NFC). Ett sätt för enheter att utbyta information (till exempel betalningar). Detta kommer att kunna spela stor roll för till exempel e-handel.
  • IT-avdelningar. iPad och iPhone tar sig in på företagen via chefskontoren. VD lär sig använda Dropbox och Evernote på egen hand, ofta utan en tanke på data- eller driftsäkerhet. Jag hävdade – kanske lite raljerande, men med färska personliga erfarenheter i bagaget – att IT-avdelningar hämmar kreativitet. Jag fick såklart mothugg men hävdar ändå att vi står inför ett stort skifte mellan det gamla, centraliserade systemtänket och ett nytt, öppnare och mer flexibelt dito. Detta är inte utan nackdelar, naturligtvis. Men att inte ta vara på och informera sig om den otroliga utveckling som pågår utanför storföretagen anser jag vara snudd på tjänstefel.

Den andra delen av sessionen inleddes med ett föredrag av Per Adamsson från Volvo Group Telematics. Per diskuterade bland annat hur en mobil plattform kan konstrueras och tog upp några exempel på detta, bland annat baserat på open source. Den efterföljande panelen bestod av, förutom Per, av Lena Dyfverman (Proxio), Johan Hogsved (Hogia), Anders Ohlsén (Cybit) och Ola Henfridsson (IT-universitetet).

Panelen diskuterade frågor som:

  • Behövs egentligen mobila användargränssnitt? Johan Hogsved svarade att han hade försökt lista vilka funktioner i deras mjukvara som man inte skulle ha behov av att komma åt via mobilen. Svaret blev naturligtvis att på sikt kommer man att vilja kunna göra allt mobilt.
  • Hur kan open source gynna plattformsbyggande? SAAB togs upp som ett exempel på hur plattformen Android idag används. En kritisk faktor i utvecklingen handlar om att få till stånd ett ”developer community” som producerar mjukvara för plattformen. Apples AppStore är modellen som alla vill efterlikna.
  • Tillgång på offentlig data diskuterades. Ett exempel som lyftes fram var hur trafikinformation kan hämtas in från till exempel Trafikverket. I framtiden vill alla ha tillgång till en ”fire hose” av data från myndigheter och andra källor som tredjepartsutvecklare sedan kan bygga applikationer runt.
  • De hutlösa roamingavgifterna togs också upp. Det är – och här var alla överens – inte rimligt att ta ut så stora roamingavgifter som sker idag.
  • Glesbygdstäckning var också  uppe under diskussionen. Många (alla?) av de nya tjänsterna kräver konstant uppkoppling. Detta är ett problem då man kommer utanför storstäderna. Samtliga systemleverantörer har därför fått lösa den offlineproblematik som uppstår när kommunikationslänken bryts. Det är enkelt att ta för givet att uppkopplingen alltid finns där, men i verkligheten kan det röra sig om stora brister i täckning och signalstyrka, något som en affärskritisk applikation inte får hämmas av.

På det stora hela var sessionen mycket lyckad och jag fick med mig många insikter hem. Jag inser att jag gillar panelformatet och att en väl förberedd diskussion (bra ledd av Erik Behm) ofta är betydligt mer intressant för en luttrad konferenspublik än en serie föredrag.

Series Navigation<< Logistik och Transport 2011 del 2: OS i London
0