Vi logistikforskare är väldigt förtjusta i våra modeller. Rutor och pilar. Cirklar och streck.

Logistik är ett väldigt brett och komplext ämne. Det är en systemvetenskap. Detta innebär att ett studieobjekt – till exempel en försörjningskedja – inte kan studeras isolerat från omvärlden. Alltför mycket runtomkring påverkar och stör helt enkelt.

Tittar man på den klassiska ingenjörsvetenskapen, såsom hållfasthetslära eller vågfysik, är det ofta ganska enkelt att isolera det man vill studera för att sedan kunna variera en eller ett par parametrar åt gången. Det kan inte vi.

Hur gör vi då? Hur kan vi uttala oss om något som per definition inte helt kan skiljas från sin omgivning? Något som påverkas av ett stort antal parametrar samtidigt. Parametrar som dessutom påverkar varandra.

Jo, vi bygger som sagt modeller.

Visst, säger du. Modeller används ju i alla vetenskaper – inte bara i logistik. Atommodellen, allmänna gaslagen, Ohms lag etc. är ju alla modeller.

Förvisso.

Men i systemvetenskaperna fyller modellerna inte riktigt samma syfte som i de mer traditionella områdena. Våra modeller är inte formler eller små ”maskiner” som alltid producerar samma resultat. Våra modeller är snarare (eller har ambitionen att vara) pedagogiska metaforer som syftar till att lyfta fram och kanske förklara vissa egenskaper hos ett studerat system.

Men så fort man lyfter fram och accentuerar något så väljer man bort och trycker tillbaka något annat. Våra modeller blir därför aldrig perfekta – kommer aldrig att till 100% beskriva ett system. Den enda modell som skulle kunna göra detta är ju en fullständig kopia av systemet. Och då är det inte en modell längre…

Därför är det viktigt att inte bara studera en modell utifrån vad den lyfter fram och pekar på, utan också vad den inte visar. Detta gäller förresten alltid när man studerar modeller, inte bara i logistik. Modeller är helt enkelt subjektiva.

En liten artikelserie om modeller

Se detta inlägg som inledningen på en artikelserie. Jag kommer att presentera ett antal olika modeller i kommande inlägg. Några är mina, några kommer kanske från andra. Några kommer du att hålla med om, några kommer du att skaka på huvudet åt. Helt OK. Syftet med denna lilla serie inlägg är att visa på hur olika modeller styr hur vi ser på logistik- och transportsystem och i slutändan också kanske styr vilka beslut som fattas och vilka val som görs.

Och vem vet – kanske kan en ny modell föda en ny tanke? Ett lite annat sätt att se på omvärlden? Perspektiv kan man ju aldrig få för mycket av…

Series NavigationVåra rutor och pilar: En modell över modeller >>
0