Det finns två typer av information kopplat till gods. Den horisontella informationen följer med godset under transporten och betraktas ofta som en del av försändelsen, till exempel en fraktsedel eller en godsetikett. Den vertikala informationen är koordineringsinformation som – beroende på vilket tillstånd godset befinner sig i – triggar andra system och andra flöden att aktiveras. Ett exempel på detta är en ankomstregistrering vid en terminal som i sin tur medför att en truck hämtas för att transportera godset vidare.

Digitaliseringen av godset består främst i att på olika sätt identifiera försändelser så att dessa kan kopplas till en databas där ytterligare data finns som till exempel möjliggör en effektivare hantering. De flesta storskaliga godstransportsystem är idag tumregelbaserade. Man läser av och sorterar efter de två första siffrorna i postnumret på utgående gods och de tre sista på ankommande.

Genom att ge varje försändelse en virtuell kopia – en ”avatar” – som kan manipuleras och hanteras av ett informationssystem är det inte bara den enskilda transporten som kan effektiviseras. En ökad upplösning av informationen i till exempel en godsterminal skulle medföra att man kände till de individuella behoven av varje försändelse. Det tumregelbaserade systemet bygger ju på att alla försändelser behandlas exakt lika. I ett individualiserat system blir det möjligt att söka optimala lösningar baserade på en mängd olika faktorer såsom verkliga tidsfönster, verkliga dimensioner och verkliga egenskaper. Och grupperar man en stor mängd försändelser av denna typ skulle alltså hela systemets effektivitet kunna ökas.

Ett sätt att digitalisera godset är att göra identifiering enklare. En RFID-tagg är ett bra exempel på hur bryggan mellan det fysiska (analoga) möter det digitala. Ju närmre realtid en sådan koppling görs, desto större möjligheter har man att faktiskt påverka transporten baserat på både godsets egenskaper men också på yttre omständigheter (till exempel status för fordon, infrastruktur eller annat gods).


Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by  hans.emtenas (modifierad av Per Olof Arnäs)

Godset kan alltså i detta läge betraktas som ”aktivt” i den mening att det innehåller information och ibland regler för hur dess måltillstånd skall uppnås. Till skillnad från ”passivt” gods som följer planerad färdväg utan att ta hänsyn till förändrade omständigheter har det aktiva godset möjlighet att vid varje identifikationstillfälle omvärdera sin situation och eventuellt förändra planen.

Series Navigation<< Uppkopplat fordon – digitalisering del 2Uppkopplade affärsprocesser – digitalisering del 4 >>
0