Att i ett inland där befolkningen minskar kunna hitta lösningar som bibehåller och helst ökar servicenivån...