Midvinternattens köld är hård,
Excelfönstret blinka och flimra.
Alla truckar på enslig gård
stilla i midnattstimma.
Nattvakten vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på lastbryggan,
snön lyser vit på terminaltaken.
Endast logistikern är vaken.

medium_6501351605

Sitter så tyst på skrivbordsstol,
tyst i tabellernas sken,
tittar på skärmen, precis som i fjol,
och även om timman är sen,
studerar data och KPI,
servicegrad, kostnad och ROI,
sortimentsmix, planer och sourcing,
hantering, lastning och lossning

För sin hand över tabellens rad,
saknar siffran den rätta
”nej, det stämmer inte alls i år”
”nej, jag får ställa tillrätta” —
ställer sig upp och, inom kort
tar på sig jackan och rör sig bort,
ut för att undersöka,
och felets orsak söka.

Går till lastbrygga och förmanshus,
kämpar sig fram i blåsten —
Logistikern letar i månens ljus,
söker den felande posten.
Ute bland lager, ställage och truck,
Logistikern utbrister i en suck:
”Här står en sändning kvar!”
”Fraktsedel saknas och ingen vet var!”

Går till inkorg för dokument,
ingen fraktsedel finnes.
Söker förgäves konossement,
logistikern drar sig till minnes:
Förmannen sa nåt om saknad lapp,
något om att hinna jobba ikapp.
Logistikern förmannen känner,
de äro gamla vänner.

Logistikern smyger sig sist att se,
förmannens skrivbord och hylla.
Letar och letar och visst: Se!
Anledning att förmannen hylla!
Fraktsedel ifylld, stämplad och klar,
signerad, planerad men ändå kvar?!
”Ett mysterium detta, jag lovar och svär!”
”Varför är sändningen ännu här?”

Logistikern kliar sitt hår och hull,
vrider och vänder på lappen i hand.
Kan det ha att göra med tull?
Det kanske ska skickas till annat land?
Fraktsedelns namn verkar sällsynt svårtytt,
kanske det är detta som hindrat flytt?
Tittar på koden i ruta Q:
Referensnummer 1337.

Logistikern går till kontoret igen,
förbryllad och lite förbannad.
”Konstigt att ingen handlagt den!”
”Att streckkoden inte var scannad?!”
Han letar i datorn och hittar snart,
sändningens nummer och nu står det klart,
att godset vars nummer nu återfanns,
inte kan skickas någonstans.

Felregistrerat! Slarvigt! Databasstrul!
Mottagningen mycket bristfälligt skött.
Tänk att sånt ska få hända vid jul!
Plötsligt han känner sig mycket trött…
”Vill man ha något gjort på rätt sätt,”
”får man helt enkelt själv göra rätt.”
Han stormar strax ut till bryggan igen,
skärskådar lådan och vänder den sen.

medium_2065704560

Lådan liten och fyrkantig är,
ett par decimeter som största mått,
byggd i trä med plast här och där,
annars, helt anonym i grått.
På baksidan står det med bokstäver små:
”Öppna mig! Det är nu din tur att få!”
Han stirrar på texten som om i trans,
namnet som står längst ner är hans.

Han ser sig omkring med en jagad blick,
ingen syns till, inget ljud hörs.
Han tänker ”Det måste vara ett trick”.
Samtidigt tänker han ”Men om jag törs!?”
Han öppnar lådan och –

Midvinternattens köld är hård,
Polisbilar blinka och flimra.
Alla truckar på uppsprängd gård
förvridna i midnattstimma.
Sökljus vandrar sin tysta ban,
snön lyser röd på lastbryggan,
snön lyser röd på terminaltaken.
Inte heller logistikern är vaken.

GOD JUL ÖNSKAR LOGISTIKFOKUS!

photo credit:
tom_focus via photopin cc
savvy.librarian via photopin cc

0