Henrik Sternberg presenterade igår del 2 av Cabotagestudien.

0