Lidl tar hem PostNord Logistics Award med följande motivering:

Inom den svenska dagligvaruhandeln har Lidl ett helt unikt logistikupplägg. Logistiken är verksamhetens hjärta och utvecklas ständigt. Den är en möjliggörare för kostnadseffektivitet i alla led – korta ledtider, effektiv nyetablering, minimala lager, miljönytta och hög kvalitet – som kommer Lidls kunder till godo genom högkvalitativa varor till låga priser.

Vi på Logistikfokus säger grattis och bjuder gärna in någon från Lidl att skriva om de lösningar man valt.

 

POST NORD LOGISTIC AWARDKlicka här för att se originalsidan Lidl vinnare av PostNord Logistics Award – PostNord

0