På konferensen Logistik och Transport, Skandinaviens största branschkonferens, införs i år ett nytt inslag. Som komplement till det bredare, ”stora” programmet arrangeras ett mindre antal ”Geekseminarier”. Ordet ”geek” används här naturligtvis i positiv betydelse och indikerar helt enkelt att seminarierna behandlar smala ämnen lite djupare som kontrast mot de bredare sessionerna. Varje geekseminarie leds av en ”eldsjäl” – en person som äger frågan och som helt bestämmer upplägg och format. Lokalen är lite mindre och ambitionen är att de som närvarar även skall delta aktivt i diskussionerna.

Själv skall jag torsdagen den 24/5 kl 11-12 hålla ett geekseminarie om Social shipments. Det kommer att handla om saker jag har skrivit om tidigare och kort kan man säga att det handlar om hur vi ska uppgradera transportsystemet så att vi enklare ska kunna dela (och prenumerera på) data och därmed lyckas skapa nya värden. Centralt placerat ligger föreställningen om att den alltmer ökande utvecklingshastigheten omöjliggör klassiska ”femårsplaner” och att, som Seth Godin så elegant uttrycker det, kompassen har ersatt kartan.

Bildkälla: Seth Godin 

Under seminariet skulle jag vilja diskutera med så många ”stakeholders” som möjligt angående detta. Exempel på aktörer som jag gärna ser är:

 • Transportföretag
  • Speditörer
  • Lastbilcentraler
  • Åkerier
  • Rederier
  • Järnvägsoperatörer
 • Fordonstillverkare
 • IT-leverantörer
  • Transport Management Systems
  • Stödsystem (ruttoptimering etc.)
  • Mobila IT-system
 • Transportköpare
 • Infrastrukturägare
  • Vägar/järnvägar (Trafikverket)
  • Hamnar
  • Järnvägsterminaler
  • Vägterminaler
 • Övriga myndigheter, tex Vinnova
 • Forskare/konsulter/institut
Jag är övertygad om att denna utveckling kommer och att vi som bransch har en roll i framsätet om vi vill.

Seminariet ingår i konferensavgiften men föranmälan måste ske då antalet platser är begränsat.

Dagen efter, den 25/5 kl 9-12 kör vi sedan det ”stora” IT-seminariet OK, nu har vi datorer. Vad händer sedan?. Naturligtvis ses vi väl även där, eller?

För mer information om Social shipments rekommenderar jag att ni kollar in mitt föredrag från Webcoast om just detta:

Och mina slides finns här:

 

 

0